top of page
רקע.jpg

המעוניינים או צריכים לבצע מכירת חמץ בצורה דיגיטאלית,
ניתן לעשות זאת באמצעות רבני בית ההוראה.

השרות ניתן ללא עלות.

המעוניינים לבצע את המכירה באופן פרונטאלי,

במשרד בית ההוראה בין השעות 17:30-18:30 בערב.

לתשומת לבך!

מכירת החמץ היא

עד ליום רביעי יד ניסן - ערב חג הפסח
בשעה 9:00 בבוקר

להלן הנחיות לביצוע מכירת חמץ באופן דיגיטאלי:

 

פעולת 'מכירת חמץ' היא מכירת החמץ לגוי באמצעות הרב,
הנעשה שליחו של המוכר לביצוע המכירה. לצורך זה, יש להסמיך את הרב ולמנותו לשליח לכך.

דבר זה נעשה על-ידי כתיבת שטר הרשאה בו ממנה המוכר את הרב להיות שלוחו לביצוע המכירה.

לשם כך עליך למלא את פרטיך האישיים ואת מיקומו של החמץ, ככל שניתן לפרט, בתוך שטר ההרשאה כדלהלן.

 

 

שטר הרשאה למכירת חמץ

 

אני החתום מטה, נותן כוח ורשות לרבני בית ההוראה: הרב בנימין כהן שליט"א הרב חיים פרוס שליט"א והרב ברוך בליזינסקי שליט"א, ואפילו לאחד מהם או לבא כוחם, להיות שליח ומורשה שלי למכור ולהשכיר, בעצמו, או על ידי שלוחו ושליח-שלוחו, עד מאה שלוחים, כל מיני חמץ ותערובות-חמץ וחשש-חמץ שלנו, הן הנמצא ברשותנו, בכל מקום שהוא, ו/או ביד אחרים, או שיש לנו חלק וזכות בהם, או שהם רק פקדון ביד אחרים. וכן אנו מייפים כוחו שישכיר לנכרי כל המקומות שהחמץ מונח שם.

ובזה אנו מגלים דעתנו, שכל חמץ וחשש חמץ ותערובות חמץ השייך לנו, יימכר לנכרי בכל אופן שיהיה, הן מצד שליחות והן מצד זכייה, שזכין לאדם שלא בפניו, וכן ביד השליח למכור החמץ האמור לעיל בכל מחיר שירצה לפי חוות-דעתו, ויהי ממכרו קיים, ותהא ידו כידינו, ועשייתו כעשייתנו, ופיו כפינו.

לאחר מילוי כל הפרטים, לחץ על כפתור 'אישור מכירת חמץ',
והמתן לקבלת אישור בכתובת המייל שהזנת.

רק לאחר קבלת אישור זה, ניתן לראות את פעולת מכירת החמץ כמבוצעת.

המתן לקבלת אישור מכירת חמץ במייל

האם מייל האישור התקבל?
יש לבדוק גם בתיבת הספאם האישית

מגבת.jpg

ביצוע קניין

כדי שהסמכת הרב למכור את החמץ שברשותך תהיה באופן מהודר יותר,
רצוי לבצע פעולה הנקראת "קנין".

אופן הפעולה: בקש מחבר שיתן בידך חפץ שלו לצורך עשיית פעולת ה"קנין".
כגון: עט, שעון וכדומה.

עליך להגביה את החפץ כ-25 ס"מ (פעולה הנקראת "קנין"),ולומר:
אני עושה את הרב בנימין כהן ואת הרב חיים פרוס ואפילו אחד מהם להיות שליח שלי
למכור את החמץ שלי ולהשכיר את המקומות.

לאחר ה'הגבהה' (=ה'קנין'), ניתן להחזיר לחבר את החפץ.
אם אין לך אפשרות לבצע את פעולת ה"קנין" באופן האמור,
ניתן להסתפק בהרשאה בכתב הניתנת באמצעות מילוי טופס זה.

portfolio
שלט חדש.jpg

לשאלות בענייני הפסח

077-2277013

טלפון רב-קווי של בית ההוראה

או שלחו למייל:

לבירורים בנושא מכירת חמץ

ניתן לפנות לטלפון: 052-7707250

לתשומת לבך!

מכירת החמץ היא

עד ליום רביעי יד ניסן - ערב חג הפסח
בשעה 9:00 בבוקר

לוגו חדש.png

רחוב צעירי חב"ד 2 כפר חב"ד

טלפון: 077-22-770-13

beithoraah@gmail.com

bottom of page